Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Konsultacje projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
Wójta Gminy Rzgów

z dnia 4 października 2017 r.

Na podstawie §2 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Rzgów nr 69/15 w/s szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Rzgów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 4 października 2017 roku i trwają do dnia 18  października 2017 roku.
 4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:
 • podanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gminarzgow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzgów projektu programu o współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się
  w dniu 18 października 2017 o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rzgów.

       5.Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:  gci@gminarzgow.pl   lub w formie
          papierowej bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Rzgów.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

27
2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry