Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Konsultacje projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Wójta Gminy Rzgów

z dnia 13 października 2016 r.

Na podstawie §2 ust. 3 Rady Gminy Rzgów nr 69/15 w/s szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Rzgów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 14 października 2016 roku i trwają do dnia 28 października 2016 roku.
 4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:
 • podanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzgów projektu programu o współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 28 października 2016 o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rzgów.
 1. Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: gci@gminarzgow.pl lub w formie papierowej bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Rzgów.
   

Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

23
marca 2019

Dziś są imieniny:

DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry