Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Konsultacje projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
Wójta Gminy Rzgów

z dnia 12 września 2018 r.

Na podstawie §2 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Rzgów nr 69/15 w/s szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Rzgów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

  1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
  2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 12 września 2018 roku i trwają do dnia 26  września 2018 roku.
  4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:

– podanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gminarzgow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzgów projektu programu o współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

– spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 26 września 2018
o godz. 11.00
na Sali Narad Urzędu Gminy Rzgów.

5.Opinie należy przesłać drogą pocztową, mailową na adres: gci@gminarzgow.pl lub w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów-Sekretariat.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

22
lipca 2019

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry