Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Klub Zdrowia zaprasza na wykład

pt. "Zasady zdrowego spo¿ywania posi³ku"", który odbêdzie siê 12 kwietnia (¶roda) br. o godzinie 1730 na sali sesyjnej w Urzêdzie Gminy. Po spotkaniu przewidziano tak¿e badanie uczestników spotkania na cholesterol, cukrzycê i trójglicerydy.
Wstêp wolny!

Zapraszamy

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry