Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Jak tworzyć klasy przyszłości, przedstawiciel SP w Sławsku na szkoleniu w Brukseli

Technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) – nie tylko modne, ale też niezbędne we współczesnym świecie. Bardzo chętnie posługują się nimi uczniowie, a nauczyciele  stwarzają im ku temu dogodne warunki. Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Sławsku – Pani Sylwia Andrzejak – miała okazję uczestniczyć w warsztatach „Future Classroom Lab – Digital citizenship for the future classroom” – aż w samej Brukseli.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, która  oddelegowała dziewięcioro polskich nauczycieli na zajęcia w European Schoolnet Academy w stolicy Belgii. W trzydniowych warsztatach uczestniczyli nauczyciele tworzący sieć współpracy przy realizacji projektów międzynarodowych e-Twinning – z Polski, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Cypru, Wielkiej Brytanii oraz Czech.
W przyjacielskiej atmosferze wykładowcy European Schoolnet Academy przedstawili nowoczesne rozwiązania technologiczne i nowatorskie narzędzia cyfrowe cechujące klasę przyszłości. Ważnym punktem  warsztatów było również pogłębianie wiedzy  nauczycieli na temat odpowiedniego korzystania przez uczniów z technologii informacyjno – komunikacyjnej, a także budowania wśród młodzieży świadomości cyfrowej.

Oprócz merytorycznej wiedzy w zakresie cyfrowych narzędzi oraz aspektów metodycznych, nauczyciele z Europy poznali kulturę, tradycje oraz specyfikę Brukseli. Pobyt w stolicy Belgii  był nie tylko okazją do zdobywania wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązywania międzynarodowych kontaktów, ale również do poznania atrakcji turystycznych tego miasta.

Wiedza zdobyta podczas warsztatów „„Future Classroom Lab – Digital citizenship for the future classroom” w Brukseli, z pewnością pozwoli na spojrzenie na edukację w nowej – szerszej perspektywie, a w efekcie podniesie poziom zajęć językowych realizowanych w Szkole Podstawowej w Sławsku, a także zaowocuje kolejnymi atrakcyjnymi projektami międzynarodowymi e-Twinning.

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry