Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Inwestycje w zakresie dróg

W ramach projektu: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 powstaje prawie trzykilometrowy ciąg pieszo – rowerowy łączący miejscowości Modła – Babia.
Trwa przebudowa dróg wewnętrznych przy użyciu tłucznia (gruzu) betonowego w miejscowościach: Błonice, Bożatki, Dąbrowica, Goździków, Bobrowo, Zarzew, Branno i Rzgów.
Na ukończeniu są prace związane z modernizacją dróg w miejscowościach: Grabienice (316m), Zastruże (738m) i Zarzewek ( 350m) oraz w miejscowości Osiecza Pierwsza i Osiecza Druga (przy autostradzie). Drogi te pokryto nawierzchnią asfaltową.
Trwają prace związane z budową chodnika dla pieszych oraz parkingu przy kościele w Grabienicach.
Lepszy stan sieci drogowej w Gminie Rzgów wpłynie znacząco na komfort codziennego życia lokalnej społeczności, ułatwi mieszkańcom przemieszczanie się i podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowanych dróg.
W ramach funduszu sołeckiego i funduszu inwestycyjnego rozbudowywana jest  również sieć oświetlenia ulicznego. Inwestycja ta obejmie miejscowości: Świątniki, Modłę, Kowalewek, Osieczę Pierwszą, Osieczę Drugą, Zarzew, Branno i Babię.    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry