Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXIV Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  05 kwietnia 2017r. – na wniosek Wójta - odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022,

b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

3. Zamknięcie obrad.

Wójt, we wniosku o zwołanie sesji wyjaśnił, że podjęcie powyższych uchwał jest konieczne w związku z otrzymaną decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”, złożonego przez Miasto Konin.

W ramach tego projektu na  terenie Gminy Rzgów zostanie wybudowanych blisko 6 km dróg dla rowerzystów i pieszych.

Są to następujące 3 ciągi:

- Modła - Babia  o długości 2,85 km, planowana realizacja w 2017 r.

- Rzgów – Świątniki o długości ok. 1,25 km, planowana realizacja w 2018 r.

- Sławsk (w kierunku Zespołu Szkół) o długości  ok. 1,8 km, planowana realizacja w 2018 r.

Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt został wybrany do dofinansowania, trwa procedura związana z podpisywaniem umowy.

Dofinansowanie wynosi 2 898 740 zł. Koszt całkowity inwestycji będzie znany po przetargu, który zostanie ogłoszony  wkrótce.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy Rada Gminy jednomyślnie przyjęła obie uchwały.

 

                                                                                                      (-) Biuro Rady

 

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry