Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

III SESJA RADY GMINY RZGÓW

W czwartek, 27 grudnia br., o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Rzgowie odbędzie się III Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019 – 2028.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Rzgów na rok 2019.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
 2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
 3. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 4. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki,
 5. w sprawie ustanowienia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 6. w sprawie zmiany uchwały nr 103/16 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Rzgów.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

07
2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry