Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, iż 1 marca br. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie rozpoczęła realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia, są bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo i planują rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby te powinny mieszkać na terenie jednego z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego lub m. Konin.

W ramach realizowanego  Projektu pn.: „Dotacje dla StartUpów 2” będzie można otrzymać wsparcie finansowe (tzw. dotację inwestycyjną) na zakupy inwestycyjne związane z rozpoczętą  działalnością gospodarczą oraz przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy tzw. finansowe wsparcie pomostowe.

Rekrutację osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. wsparcia rozpocznie się 16 kwietnia br.

Osoba do kontaktu w ramach Projektu: Renata Osztynowicz, tel. kom.: 691 503 935

 

     Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry