Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Dofinansowanie projektów

Gmina Rzgów pozyskała dofinansowanie na „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzgów” w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Przyznana została kwota dofinansowania 85 500,00 zł, co stanowi 90% całkowitej wartości projektu. Program Rewitalizacji to podstawowy dokument, który umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację.

Otrzymano również dofinansowanie w wysokości 286 136,16 zł do projektu „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci”. Dofinansowanie wynosi 85% wartości projektu, pozostała część to wkład własny niefinansowy. W ramach zadania powstały oddziały dla dzieci 2,5 oraz 3 letnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie i Zespole Szkół w Sławsku. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 8.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry