Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Dofinansowanie do dróg w ramach PROW 2014 - 2020

W dniu 14 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkie złożone przez Gminę Rzgów wnioski uzyskały dofinansowanie.

Projekt pn.: „Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku” znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej uzyskując 18 pkt. (wartość kosztorysowa 551 206, 80 zł).  Żaden inny projekt w województwie nie zdobył takiej liczby punktów.

Miejsce 6 zajął projekt „Zmiana nawierzchni drogi Rzgów -  Modła Kolonia (wartość kosztorysowa 510 937, 66 zł) . Na miejscu 33 znalazł się projekt „Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew” (wartość kosztorysowa
2 534 406, 11 zł).
Łączne dofinansowanie wyniesie 2 320 298,00 zł tj. 63,63% wartości zadań.

W trakcie realizacji jest projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Zmiana nawierzchni drogi Babia – Zarzew”. Pierwszy etap polega na przebudowaniu 2 800 m drogi, w przyszłym roku zostanie zrealizowany drugi etap o dł. 700 m. Zamierzeniem tej inwestycji jest dostosowanie drogi do wciąż rosnącego ruchu komunikacyjnego.

     Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry