Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Budżet na 2018 rok przyjęty

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Rzgów przyjęła uchwałę w sprawie budżetu gminy Rzgów na 2018 roku. W nowym roku kwota wydatków inwestycyjnych będzie wynosiła ponad 14 mln zł.

Dochody budżetu gminy w 2018 r. będą wynosić 30 634 000,00 zł, zaś wydatki 39 978 893,37 zł

Jak podkreślał na sesji Wójt Gminy Rzgów – Grzegorz Matuszak, budżet na 2018 r. będzie niezwykle ambitny i trudny. Z jednej strony będzie kontynuacją zaczętych jeszcze w 2017 r. inwestycji, z drugiej będzie dotyczył nowych wyzwań. Na inwestycje przeznaczamy ponad 14  mln zł, czyli o ok. 8 mln zł więcej niż przed rokiem. Ponad 10 mln zł stanowią wydatki na oświatę.

Najważniejszymi  inwestycjami będą zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (dalszy ciąg budowy oczyszczalni ścieków w Sławsku, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji). Będzie budowana droga w Sławsku (za cmentarzem) oraz odwodnienie drogi i budowa chodnika w Grabienicach. Będą również realizowane inne inwestycje w zakresie dróg po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego. Poza tym warto wspomnieć o budowie ścieżki rowerowej w Sławsku (od kościoła do ulicy Okólnej) i odcinka Rzgów-Świątniki. W przypadku otrzymania dofinansowania będzie realizowana inwestycja polegająca na budowie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych. Przewiduje się termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sławsku i obiektów komunalnych.
Ponad 383 tyś zł. jest przeznaczone na zadania poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  14
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry