Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

BABIA

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Babia oraz integralna jej część Grądy.

Sołtys

Arkadiusz Janczak zam. Babia 6, 62-586 Rzgów, tel. 725 113 818; e-mail:  arkjan206@wp.pl

Rada Sołecka

Krzysztof Wiatrowski, Arkadiusz Sobczak, Marta Babiak, Aneta Wysocka

Sołectwo Babia jest położone w północnej części Gminy Rzgów na powierzchni 347 ha przy drodze powiatowej relacji Konin – Rzgów pomiędzy miastem Konin a siedzibą gminy. 73% tego obszaru (254 ha) stanowią grunty użytkowane rolniczo, w tym grunty orne 142 ha i użytki zielone 112 ha. W większości są to gleby IV i V klasy. Ponadto 14% powierzchni sołectwa (47 ha) to lasy, a pozostała część 13% to tereny różne, tj. tereny osiedlowe, tereny pod drogami, wodami itp.

Na pograniczu wsi od strony Zastruża przepływa Struga Zarzewska. Znaczna część miejscowości, w tym teren wspólnoty wiejskiej, znajduje się na obszarze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Bogactwo roślinności oraz bardzo liczne gatunki ptaków wodno-błotnych, a także płazów i ssaków sprawiają, że teren ten jest bardzo atrakcyjny do aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Sołectwo nie posiada własnej remizy ani świetlicy wiejskiej. Wszelkiego rodzaju spotkania i zebrania odbywają się w Szkole Podstawowej w Osieczy, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie Babi.

Jedynym miejscem w Babi do organizowania spotkań i imprez sportowo – kulturalnych, integrujących mieszkańców jest teren wspólnoty wiejskiej, na którym obecnie znajduje się boisko i plac zabaw dla dzieci. Dużą część tego obszaru, z inicjatywy mieszkańców Babi oraz członów klubu sportowego, w roku 2008 nawieziono ziemią, wyrównano oraz posiano trawę. Teren wokół boiska został poszerzony. Do dyspozycji mieszkańców bądź kibiców znajdują się stoły z ławkami oraz grill. W przyszłości planowane jest dalsze zagospodarowanie tego terenu, m.in. o altanę ogrodową.

Sołectwo Babia powstało po I wojnie światowej po scaleniu 2 sołectw: Babia oraz Grądy, w skład którego wchodziły również Wiry nad Wartą. W dawnym sołectwie Babia mieścił się folwark, w którym głównie hodowano owce. Natomiast na Grądach znajdował się dwór, który zachował się do dnia dzisiejszego. Tam z kolei hodowano przede wszystkim bydło i konie.

W przeszłości we wsi sprawnie działały 2 kuźnie, sklep, zlewnia mleka i skup jaj. W Babi funkcjonowało także koło gospodyń wiejskich oraz kółko rolnicze.

Wszyscy mieszkańcy Babi są wyznania rzymsko – katolickiego oraz aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła i kultywują tradycje religijne. Mieszkańcy biorą czynny udział w pracach renowacyjnych i konserwatorskich barokowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba w Rzgowie, a także przy pracach porządkowych cmentarza.

Przy głównej drodze, na wysokości boiska znajduje się krzyż, przy którym co roku w Wielką Sobotę są święcone pokarmy, a w maju są odprawiane nabożeństwa majowe. Krzyż został ufundowany w roku 1996 i został przez jednego z mieszkańców jako wotum wdzięczności za uzdrowienie dziecka.

Babia posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę i ukształtowanie terenu oraz bardzo dobrą lokalizację geograficzną sprzyjającą rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu wsi poprzez działalność w organizacjach społecznych oraz udział w lokalnych imprezach kulturalnych i sportowych.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  15
  2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry