Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

30 drzew na Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabienicach

24 kwietnia 2017 r. z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabienicach posadzili 30 drzew (10 lip i 20 klonów), które są darem dla Ziemi od całej społeczności szkolnej. Drzewka zostały zakupione przez uczniów z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunami są p. Wiesława Glicza i p. Łukasz Andrzejewski.

W tym dniu przeprowadzone zostały zajęcia mające na celu:

-  podniesienie świadomości uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,

- wdrożenie w nowe technologie pozyskiwania „czystej energii” elektrycznej,

- przypomnienie zasad  segregacji odpadów,

- zrozumienie konieczności oszczędzania zasobów bogactw naturalnych środowiska.

Zrozumienie zagrożeń na jakie narażona jest Ziemia pozwoli wpłynąć na:

- codzienne czynności i zachowania w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy,

- styl życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych,

- zrozumienie przyczyn degradacji środowiska – wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi,

- lepsze poznanie obszarów chronionych oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej,

- kształtowanie zasad zachowania się na obszarach chronionych,

- poznanie przyrody najbliższej okolicy – Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

Uczniowie klas IV - VI przygotowywali plakaty z okazji Dnia Ziemi w tradycyjnej formie oraz w programie Paint (na lekcji zajęć komputerowych w klasie I). Dzieci z przedszkola i zerówki otrzymały kolorowanki  promujące segregację odpadów i dbanie o bogactwa naszej planety.

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry