Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

ŚWIĄTNIKI

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Świątniki.

Sołtys

Bożena Wrzesińska zam. Świątniki 39, 62-586 Rzgów, tel. 693 604 276

Rada Sołecka

Michał Sobczak, Piotr Zieliński, Wojciech Mariański, Józef Ogórkiewicz

Sołectwo Świątniki jest położone w zachodniej części Gminy Rzgów na powierzchni 567,58 ha. 93% tego obszaru (532 ha) stanowią grunty użytkowane rolniczo, w tym grunty orne 321 ha i użytki zielone 196 ha. W większości są to gleby V i VI klasy. Ponadto 1,3% powierzchni

Ponadto 1,3% powierzchni sołectwa (7,93 ha) to lasy, a pozostała część to tereny różne, tj. tereny osiedlowe, tereny pod drogami, wodami i inne.

W centrum wsi znajduje się remiza OSP, która jest użytkowana przez mieszkańców do organizacji różnego rodzaju spotkań, zebrań i imprez. Jest to jedyne miejsce spotkań i integracji społeczeństwa wiejskiego. W przyszłości planowana jest rozbudowa budynku OSP oraz zagospodarowanie terenu wokół niego. Budynek i teren ten służyć będzie również jako miejsce spotkań mieszkańców podczas organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.

Przez wieś Świątniki ciągną się dwie rzeczki: Czarna Struga i Struga Grabienicka.

Wieś Świątniki wymieniona jest w dokumentach z roku 1145. Wzmiankę o tym znajdujemy w akcie fundacyjnym dla klasztoru w Lądzie. Okoliczne tereny należały wówczas do wspomnianego klasztoru. Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa „święcić”, o czym wspomina również kronika Gminy Rzgów. Ludność miejscowości Świątniki wyróżniała się dużą pobożnością i oddaniem względem klasztoru.

W Świątnikach  działają rozwijają się organizacje społeczne, takie jak:

- Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Mieszkańców Świątnik.

Mieszkańcy wsi chętnie uczestniczą w lokalnych imprezach kulturalno – rozrywkowych i sportowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach istnieje od 1918 roku i działa nieprzerwanie, skupiając już 5 pokolenie w swoich szeregach. Początki działalności OSP w Świątnikach były bardzo trudne, przede wszystkim ze względu na brak funduszy. Nie zabrakło jednak zapału i dobrej organizacji. W tym czasie powstała pierwsza drewniana strażnica, w której przechowywano ręczną sikawkę, węże i bosaki. W 1966 roku rozpoczęto budowę obecnej strażnicy, z własnego materiału budowlanego, którą oddano w 1970 roku. Garaż i część socjalną oddano wcześniej, później dopiero salę w której odbywały się m.in. wesela, bale. Dzięki temu, że istniała remiza, w latach 1960-1980 kwitło życie kulturalne. Odbywały się teatry wiejskie, kino, dożynki, zebrania i inne uroczystości.

W latach '80 systematycznie remontowano obiekt strażnicy m.in. wymieniono dach, zrobiono nową stolarkę okienną i drzwi, wyposażono kuchnię w sprzęt AGD oraz ogrodzono teren OSP. W ostatnim czasie zrekultywowano teren za strażnicą z myślą o utworzeniu boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej. Utworzono także miejsce do zebrań plenerowych.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  27
  maj 2019

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry